Krediti

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške klijentima, BOR banka je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

 

NENAMJENSKI KREDITI

KRATKOROČNI NENAMJENSKI KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 500-10.000

Valuta: KM

Rok otplate: do 12 mjeseci

Kamatna stopa: 5,95% godišnje (fiksna); EKS* od 8,18%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 25 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 20 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja:

 • za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci za sve iznose i rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenica
 • za fizička lica koji nisu klijenti Banke: administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom uz pravo Banke da traži dodatno obezbjeđenje u vidu Polise osiguranja života korisnika kredita vinkulirane u korist Banke

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

 

DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 2.000-40.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: preko 1 do 8 godina

Kamatna stopa: 7,99% godišnje (fiksna); EKS* od 8,60%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 150 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 50 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja:

 • za iznose kredita do 20.000KM i rok otplate do 5 godina: adminstrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenice s mjeničnom izjavom (sukladno roku otplate) uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje u vidu Polise osiguranja života korisnika kredita vinkulirane u korist Banke i/ili sudužništvo
 • za iznose kredita preko 20.000-40.000KM i sve rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenice s mjeničnom izjavom (sukladno roku otplate), Polisa osiguranja (kombinovana) vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

 

NENAMJENSKI KREDIT SA JEMCIMA

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do 20.000KM

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: do 3 godine

Kamatna stopa: 9,99% godišnje (fiksna), EKS* od 11,26

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 150,00 ili 1% na iznos odobrenog kredita
 • minimalno KM 50,00 ili 0,50% za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci zadnjih 6 mjeseci

 Instrumenti obezbjeđenja:

 • za sve iznose kredita i sve rokove otplate: jemac, administrativna zabrana korisnika kredita i bjanko ovjerena administrativna zabrana jemca, trajni nalog, mjenice s mjeničnom izjavom (sukladno roku otplate)

 Isplata: Kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

 

NENAMJENSKI KREDIT BEZ JEMACA

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: od 2.000 do 20.000 KM

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: Preko 1 do 7 godina

Kamatna stopa: 8,99% godišnje (fiksna); EKS* od 9,73%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 150,00 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 50,00 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja: 

 • Polisa osiguranja Korisnika kredita
 • Administrativna zabrana korisnika kredita
 • Trajni nalog
 • Mjenice

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

ZAMJENSKI KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima koje namjerava zatvoriti postojeće kreditne obaveze koje ne smiju biti u lošijoj kategoriji od B u Banci ili drugim finansijskim institucijama i sa otplaćenih min. 12 anuiteta po otplatnom planu postojećih kreditnih obaveza koje se zatvaraju novim zaduženjem, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 1.000-200.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: preko 1-10 godina

Kamatna stopa: 7,75% godišnje (fiksna); EKS* od 8,29%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 150 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 50 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja:

a) Za iznose kredita do 20.000KM i rok otplate do 5 godina:

 • administrativna zabrana korisnika kredita
 • trajni nalog
 • mjenice s mjeničnom izjavom (sukladno roku otplate) uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje u vidu Polise osiguranja života korisnika kredita vinkulirane u korist Banke i/ili sudužništvo

b) Za iznose kredita preko 20.000-40.000KM i sve rokove otplate:

 • administrativna zabrana korisnika kredita
 • trajni nalog
 • mjenice s mjeničnom izjavom (sukladno roku otplate)
 • Polisa osiguranja (kombinovana) vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo

c) Za iznose kredita preko 40.000KM i sve rokove otplate

 • hipoteka u omjeru 1,5:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje
 • administrativna zabrana korisnika kredita
 • trajni nalog
 • mjenice

Isplata: Min. 50% kredita se usmjerava na zatvaranje postojećih kreditnih obaveza, a preostali  dio se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.

Max. iznos kredita za isplatu u gotovini može biti do iznosa KM 40.000.

HIT KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do 40.000KM

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: do 10 godina

Kamatna stopa: 8,99% godišnje (fiksna); EKS* od 9,63%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 150 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 50 ili 0,50% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja:

Za sve iznose kredita i rokove otplate:

 • Polisa osiguranja - vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita
 • Administrativna zabrana korisnika kredita
 • Trajni nalog
 • Mjenice

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

STAMBENI KREDITI

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 20.000-300.000 *

*Iznos kredita može biti uvećan za iznos do KM 10.000 u odnosu na kupoprodajnu cijenu koja se isplaćuje iz kreditnih sredstava; za navedeni iznos nije potrebno dokazivati namjenu

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate:

  Kupovina i izgradnja stambene jedinice   do 20 godina
  Refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit   do 20 godina
  Adaptacija i rekonstrukcija stambene jedinice   do 10 godina
  Kupovina poslovnog prostora   do 10 godina

Kamatna stopa: 6,95% godišnje (fiksna); EKS* od 7,32%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 350 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 150 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Za iznose kredita do 25.000KM i rok otplate do 5 godina: administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenice s mjeničnom izjavom (sukladno roku otplate) uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje u vidu Polise osiguranja života korisnika kredita vinkulirane u korist Banke i/ili sudužništvo
 • Za iznose kredita preko 25.000-40.000KM i sve rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenice s mjeničnom izjavom (sukladno roku otplate), Polisa osiguranja (kombinovana) vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo
 • Za iznose kredita preko 40.000KM i sve rokove otplate: hipoteka u omjeru 1,5:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje, administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenice (sukladno roku otplate)

Isplata:

 • Kupovina nekretnine/stambene jedinice/poslovnog prostora: Banka uplaćuje cijenu na račun prodavca nakon konstituisanja instrumenta obezbjeđenja. Isplata dijela kredita do max. KM 10.000 na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.
 • Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija nekretnine: Kredit se isplaćuje na račun izvođača radova po računu za  građevinski materijal u vrijednosti do max. 75% iznosa kredita, a preostali dio u gotovini ili na račun korisnika kredita otvoren u Banci za ostale nepredviđene troškove nastale u toku izvođenja radova. Rok za iskorištenje kredita je 90 dana od prve tranše.
 • Refinansiranje postojećih obaveza: Kreditnim sredstvima se zatvaraju postojeće obaveze po stambenom kreditu u Banci/drugim poslovnim bankama.

KREDITI ZA OBRAZOVANJE

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH koje je upisano na redovan/vanredan dodiplomski/postdiplomski studij na jednoj od Visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Namjena kredita: plaćanje troškova školarine na Visokoškolskoj ustanovi

Iznos kredita:

 • Krediti bez grace perioda: 500-20.000 KM
 • Krediti sa grace periodom: 5.000-40.000 KM

Valuta:

 • Kratkoročni krediti: KM
 • Dugoročni krediti: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate:

 • Krediti bez grace perioda: do 5 godina
 • Krediti sa grace periodom: do 12 godina

Grace period: do 5 godina

Kamatna stopa:

 • Krediti bez grace perioda: 5,95% godišnje (fiksna), EKS od 6,57%
 • Krediti sa grace periodom: 7,95% godišnje (fiksna), EKS od 8,42%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 30 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 20 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja: Sudužnik je obavezan ukoliko tražilac kredita nije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

 • Za iznose do 20.000KM i rok otplate do 3 godine: administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenice (sukladno roku otplate), Polisa osiguranja života korisnika kredita/sudužnika vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita
 • Za iznose preko 20.000-40.000KM i sve rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenice, Polisa osiguranja (kombinovana) vinkulirana u korist Banke

Za kredite sa grace periodom obavezno je da korisnik kredita, odnosno sudužnik za cijeli period otplate usmjeri redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Banci.

Isplata: kredit se isplaćuje na transakcijski račun Visokoškolske ustanove u BiH

HIPOTEKARNI KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 20.000-100.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: Preko 1 do 10 godina

Kamatna stopa: 8.99% godišnje (fiksna); EKS* od 9.63%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 350 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 150 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Hipoteka u omjeru 2:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje
 • Polisa osiguranja založene nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • Administrativna zabrana korisnika kredita
 • Trajni nalog
 • Mjenice

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

KREDIT NA OSNOVU NAMJENSKOG DEPOZITA 100%

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima i uplaćenim namjenskim depozitom u Banci u vrijednosti 100% traženog iznosa kredita, a u skladu sa osnovnim kreiterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do KM 200.000

Iznos namjenskog kredita se ne može obezbijediti iz sredstava odobrenog kredita. Namjenski depozit može biti i na treće lice.

Valuta: KM (valutna klauzula vezana za promjenu EUR-a se primjenjuje za sve kredite obezbjeđene namjenskim depozitom u EUR)

Rok otplate: do 10 godina

Kamatna stopa: 2,85% godišnje (fiksna); EKS* od 2,89%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija: Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja:

 • administrativna zabrana korisnika kredita
 • trajni nalog
 • namjenski depozit 100%

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

Oslobađanje namjenskog depozita: Sa mogućnošću djelimičnog oslobađanja depozita u toku otplate do visine neotplaćenog kredita.

KREDITI ZA PENZIONERE

KRATKOROČNI  KREDIT

Korisnik kredita može biti svako fizičko lice korisnik penzije/BIZ, korisnik INO-penzije koje je državljanin BiH i koje na datum dospjeća kredita ne može imati više od 70 godina, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: od KM 500-5.000

Valuta: KM

Rok otplate: do 12 mjeseci

Kamatna stopa: 5,95% godišnje (fiksna); EKS* od 8,19%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 15 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 10 ili 0,50% za klijente Banke koji imaju otvoren tekući  račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja: Za sve iznose i rokove otplate: 1 jemac, administrativna zabrana korisnika kredita i bjanko ovjerena administrativna zabrana za jemca, trajni nalog, mjenice

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

 

DUGOROČNI KREDIT

Korisnik kredita može biti svako fizičko lice korisnik penzije/BIZ, korisnik INO-penzije koje je državljanin BiH i koje na datum dospjeća kredita ne može imati više od 70 godina, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: od KM 2.000-10.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: preko 1 do 5 godina

Kamatna stopa: 7% godišnje (fiksna); EKS* od 7,69%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Provizija:

 • minimalno KM 30 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 20 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci

Instrumenti obezbjeđenja: 

 • Za sve iznose i rok otplate do 3 godine: 1 jemac ili Polisa osiguranja života korisnika kredita vinkulirana u korist Banke, administrativna zabrana korisnika kredita i bjanko ovjerena administrativna zabrana za jemca, trajni nalog, mjenice
 • Za sve iznose i rok otplate preko 3 godine: administrativna zabrana korisnika kredita, trajni nalog, mjenice, Polisa osiguranja života korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da traži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

ODGOĐENO PLAĆANJE

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade, izuzev gdje je s prodavcem robe/pružaocem usluga ugovoren poseban kriterij.

Namjena kredita: Namjenski kredit za kupovinu robe/plaćanje usluga

Iznos kredita: do 3.000KM

Valuta: KM

Rok otplate: do 3 godina

Kamatna stopa: Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Provizija: Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Instrumenti obezbjeđenja: Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Isplata: Na transakcijski račun prodavca robe/pružaoca usluge

Kreditna dokumentacija

Uz popunjen i ovjeren zahtjev za kredit potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju CIPS prijave mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • dokaz o redovnim primanjima za zadnja 3 mjeseca (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju dva zadnja režijska računa (tražilac kredita).

Za zaposlenike preduzeća koja su po obliku organizacije d.o.o. potrebna je i dodatna dokumentacija:

 • rješenje o registraciji preduzeća;
 • bilans stanja i bilans uspjeha za posljednja dva obračunska perioda;
 • karton deponovanih potpisa;
 • specifikacija isplate plata (ovjerena u Poreskoj upravi) za posljednja tri mjeseca;
 • M2 obrazac.

Pored gore navedenog, pri apliciranju za „Stambeni kredit“ neophodno je dostaviti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od strane notara.

Pri apliciranju za „Kredit za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine“ neophodno je dostaviti:

 • predračun/račun izvođača radova

Ukoliko je, kao instrument obezbjeđenja, ponuđeno založno pravo na nekretnini potrebno je dostaviti:

 • dokaz o vlasništvu nad nekretninom (ZK izvadak ne stariji od 7 dana);
 • procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja (ne stariju od 6 mjeseci);
 • poresko uvjerenje (ne starije od 7 dana).

Pri apliciranju za „Robni kredit“ potrebno  je dostaviti:

 • predračun/račun prodavca.

 Politika kreditiranja stanovništva

 Zahtjev za kredit

 Spisak dokumentacije koja je potrebna za analizu kreditnog zahtjeva